Poslání stránek
Aktuality
Podmínky používání
O Autorovi

Část 5. - Charakterové vlastnosti

V následujících kapitolách následuje výčet všech možných charakterových rysů - projevů stavu našeho vnitřního já. Trochu jako encyklopedie. Budu vám vděčný, pokud se zde podělíte o svoje názory, zkušenosti a příběhy.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Naše touhy

Před tím, než budete pokračovat ve čtení této kapitolky, by bylo užitečné, kdybyste ve své mysli provedli nejprve jeden experiment.

Zkuste být na klidném místě, kde vás nic nebude rušit. Zavřete oči, pohodlně se usaďte a zkuste se oprostit od všech pravidel typu „musíš, nesmíš, neměl bys, měl bys“, která běžně nosíte v mysli a ponořte se co nejhlouběji do vaší duše, do vašeho nejhlubšího nitra a zkoumejte, pozorujte a hledejte, po čem vaše duše (srdce) nejvíce touží. Kam vás to táhne. Neciťte se ničím omezeni. Ani možnostmi času, prostoru, cestování ani penězi, ani tělesnými možnostmi, ani tím, co by si o vás mohli myslet druzí, ničím. Prostě buďte jenom sami sebou. Sněte dostatečně dlouhou dobu a pátrejte v sobě. Představte si, že nyní můžete cokoli, co byste chtěli. Co by to bylo ? Zkuste takto identifikovat alespoň jednu touhu („váš tajný sen“), ale můžete i více, ale pak si je zkuste seřadit podle priorit. Máte to ?

To, po čem nejvíce toužíte, je ve skutečnosti to, co řídí váš život.

Je nesmírně důležité si uvědomit, po čem nejvíce toužíme. Musíme být ale k sobě zcela upřímní - tedy musíme respektovat pravdu. Nemá cenu si nic nalhávat. (viz kapitola „Respektování pravdy“).

Touha je skutečným motorem našeho já. Je to ta nejsilnější motivace, jaké jsme schopni.

Je velký rozdíl mezi touhou a lpěním. Touha je to, co nám dává energii jít kupředu. Lpění je touha, která se vymkla z naší kontroly a místo, abychom ovládali my ji, ona ovládá nás. Lpění je neovladatelný stav. Je to jako magnetická přitažlivost, tak velká, že ať se budete snažit jít jakýmkoli směrem, nakonec stejně skončíte u magnetického pólu. Touha v podobě lpění je jako kotva (podobně jako v kapitole „Odpuštění“), která nás zbavuje svobody. Touha je jako provaz, kterým je větroň připojený k motorovému letadlu. Díky touze můžeme vzlétnout, i když sami motor nemáme. Pokud se ale nejsme v pravý čas ochotni odpoutat, přijdeme o naši svobodu a poslání létat jako větroň. Místo toho se nadále necháme vléct motorovým letadlem, což se nakonec pro nás může stát i osudovým.

Někdo nejvíce touží po cestování, jiný po svobodě a nevázanosti na cokoli. Někdo jasně nejvíce touží po majetku, po moci, po slávě. Někdo po sexuálním uspokojení. Někdo má niternou touhu něco tvořit, něco objevovat, analyzovat, …

Každopádně to, co je naše nejniternější touha, náš vnitřní hlas, to je to, co nás směřuje v dalším životě.

Někdo „věří“ tomu, že své touhy nemůže změnit (i když by chtěl). Může. Budeme se tím zabývat v další kapitole.