Základním posláním těchto stránek je:

 • Upozornit na to, že charakter člověka vůbec existuje - že ho máme každý z nás - že je nedílnou součástí každého z nás - dokonce i když ho ignorujeme
 • Že stavem našeho charakteru (ať již chceme, nebo ne):
  • utváříme náš život
  • působíme na druhé lidi v našem okolí
  • ovlivňujeme celou společnost, ve které žijeme, potažmo celý svět (díky globalizaci poslední doby)
 • Poskytnout úvodní úvahu, co vlastně charakter člověka je, a že je založen na hodnotách a je svázán s určitými principy
 • Vysvětlit, že charakter lze na základě hodnot cílevědomě rozvíjet a měnit a to jak pozitivním, tak i negativním směrem
 • Varovat, že pokud člověk o svoje pozitivní hodnoty cíleně nepečuje, tak díky přirozeným okolním podmínkám mají jeho hodnoty (a spolu s nimi i jeho charakter) tendenci se samovolně rozkládat
 • Vysvětlit, že rozvíjení a zušlechťování na jedné straně nebo ignorování a zanedbávání hodnot a charakteru na druhé straně je ryze osobní volba každého člověka a musí vycházet z něho samého
 • Objasnit, že stav našeho charakteru zásadním způsobem určuje, prožíváme-li v životě radost a štěstí nebo opak. Čím vyššího pokroku člověk dosahuje, tím větší radost prožívá.
 • Že rozvoj charakteru člověka nemá hranice (stále se můžeme rozvíjet a zítra být lepšími, než jsme dnes).
 • Upozornit, že nevíme, co ještě nevíme - s každým dalším pokrokem v rozvoji našeho charakteru dochází k dalšímu poznání; toto poznání nelze získat jinak, než osobním rozvojem našeho charakteru. V tomto směru je plný potenciál člověka pro každého skrytý, takže dokud nerozvíjíme náš charakter a neděláme pokrok, nevíme, co je před námi ještě skryto (o co přicházíme). Osobní poznání jednoho člověka v tomto směru je nepřenositelné na jiného člověka.
 • Upozornit na to, že dlouhodobě prosperující společnost, funkční stát pro všechny a řešení všech společenských problémů nespočívá primárně v zákonech, v politických stranách nebo jednotlivých politicích, ale v pozitivním rozvoji charakteru každého jednotlivce, založeného na funkčních hodnotách.
 • Pozvat všechny, kterým není stávající stav společnosti lhostejný, ke společné diskuzi a k příslušným činům.
 • Vzhledem k časové setrvačnosti, jakou charakter vykazuje, je třeba začít jednat bez odkladů.

AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Rok 2021 - rok změny

Vážení přátelé,

přál bych si, kdyby rok 2021 byl začátkem změn, změn, které povedou k postupnému uzdravování naší společnosti.

Věřím tomu, že jedním ze základních léčebných prostředků je návrat k následování hlasu našeho svědomí. Svědomí nás nejen varuje před špatnými věcmi, ale také nás nabádá k dobrým věcem.

Pokud si chcete o svědomí přečíst pár úvah, můžete zde:

kapitola o Svědomí na těchto stránkách

a zde:

článek o Svědomí na Blogu

Uvědomuji si, že pro některé z nás je snadnější se dívat na schémata a heslovité popisy než popisné texty. Z toho důvodu jsem se rozhodl některé klíčové úvahy z textů převést do „infografiky“, tedy do jednostránkových schémat (v podobě .pdf souborů), které si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na odkazech níže.

Stejně, jako to píši i jinde: zde zveřejněné materiály neberu jako dogma, spíše jako podklady k zamyšlení, ke společenské diskuzi a budu rád, když budete přispívat a upřesňovat to, co je zde uvedeno. Pokud vám materiály budou dávat smysl, budu rád, když je budete šířit mezi svými přáteli, aby se více lidí začalo vědomě zamýšlet nad svým vlastním životem a jaký vliv mají na své okolí a potažmo na celou společnost díky tomu, že se nějak rozhodují.

Vliv jednotlivce na celou společnost.  Infografika popisuje, jak jednotlivec ovlivňuje celou společnost podle toho, jaké životní hodnoty si zvolí. Díky tomu vznikají dlouhodobé cykly ve společnosti, vazby a setrvačnost společnosti (otevře se v novém okně):

Vliv jednotlivce na celou společnost.pdf

Význam pravdy - důsledky toho, když si zvolíme nebo nezvolíme pravdu jako svoji životní hodnotu (otevře se v novém okně):

Význam pravdy.pdf

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje k životním hodnotám (otevře se v novém okně):

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje.pdf

Důsledky osobního rozhodování - máme příležitost převzít zodpovědnost za naše rozhodování (otevře se v novém okně):

Důsledky osobního rozhodování.pdf