Část 5. - Charakterové vlastnosti

V následujících kapitolách následuje výčet všech možných charakterových rysů - projevů stavu našeho vnitřního já. Trochu jako encyklopedie. Budu vám vděčný, pokud se zde podělíte o svoje názory, zkušenosti a příběhy.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

ČÁST 3.

Co se děje kolem nás

Žijeme v době, kdy je v našem státě nebývalý blahobyt. Od roku 1989 jsme udělali neuvěřitelný skok kupředu. Nestojíme fronty na toaletní papír ani na banány nebo pomeranče. Máme svobodu. Máme přebytky. Věda a technika udělala pokrok, jaký jsme netušili. Po této stránce za necelých 30 let je to opravdu ohromné zlepšení a pokrok vpřed.

Na druhou stranu bychom ale neměli žít jenom v opojení všech možných úspěchů a vymožeností, a měli bychom být otevřeni a schopni reflexe, co v pořádku není a co se dokonce zhoršuje. Takže k naší době musíme přidat též následující položky, kdy:

 • chování dětí ve školách se markantně zhoršuje (starší učitelé jasně vidí rozdíl mezi generacemi)
 • na silnicích méně a méně řidičů dodržuje silniční pravidla
 • u politiků roste agresivita, arogance a nečestnost
 • rozvodovost od roku 1955 trvale roste a je dnes přibližně na 50% (ale těch 50% je navíc ze stále se snižujícího počtu uzavřených manželství)
 • pod články na internetu rostou počty neuvěřitelně nenávistných, násilných a vulgárních příspěvků
 • kvůli rozšiřující se nečestnosti začínáme mít univerzální nevíru a nedůvěru v podstatě v cokoli
 • díky desinformačním médiím a manipulačním kampaním roste zmatek, chaos a rozdělování společnosti; růst pocitů „vždyť je to všechno jedno, lžou a kradou všichni“, pocitů beznaděje „a kdo má tedy vlastně pravdu ?“
 • zatímco se topíme měsíc po měsíci v nových cizích slovech, abychom zůstávali „in“, ztrácíme schopnost definovat základní lidské hodnoty, které jsou s námi po tisíciletí
 • ve společnosti se stále více obrací naruby základní charakterové vlastnosti: arogance je obdivuhodná, zatímco pokora je hloupá a slabošská a podobně

T.G. Masaryk v Ideálech Humanitních (str. 11) píše: „Že naši obroditelé takový důraz kladli na humanitní prvek osvícenský, …  - osvícenost, osvěta, vzdělání bylo heslo národa, probírajícího se z duchovní a mravní temnoty.“

 • uvědomovala si masa, střední vrstva lidu, že potřebuje dovzdělat ?
 • uvědomuje si dnešní naše střední vrstva to samé ?
 • nežili možná tenkrát ve většině v přesvědčení, že vše potřebné již znají ?
 • nežije naše většinová společnost ve stejné iluzi dnes ?
 • jsme jako národ nyní osvícený, vzdělaný a máme jasno, nebo žijeme v duchovních a mravních mrákotách, aniž bychom si to příliš uvědomovali ?