Část 5. - Charakterové vlastnosti

V následujících kapitolách následuje výčet všech možných charakterových rysů - projevů stavu našeho vnitřního já. Trochu jako encyklopedie. Budu vám vděčný, pokud se zde podělíte o svoje názory, zkušenosti a příběhy.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Co tedy můžeme dělat ?

Máme rok „osmičky“. V historii byly některé osmičky tragické, některé slavné. Máme možnost se rozhodnout - je to v našich rukou - doslova. Můžeme se rozhodnout, jestli z té letošní osmičky uděláme další historický mezník, buď že budeme tolerovat proradné politiky a náš narušený charakter a necháme náš stát a národ propadnout do náručí těm, kterým jde jenom o sebe, nebo přepíšeme dějiny, vykážeme slušně ale přitom důsledně podvodníky ven a ukážeme se jako národ kultivovaný. Věřím, že máme v našem národě mnoho výborných, velmi ušlechtilých, vzdělaných a moudrých lidí. Ti by měli být vidět a jednat, aby byli vzorem kultivovaného charakteru. Tím můžeme zajistit uchování demokracie a svobody pro všechny.

Co tedy můžeme dělat my jednotlivci ?

  • Udržujme si své svědomí čisté
  • Mluvme pravdu
  • Buďme čestní k sobě i k druhým
  • Vyhraďme si čas, kdy místo části své zábavy věnujeme náš čas někomu, kdo potřebuje pomoct, potěšit, poradit, …
  • Nevolme politiky, kteří nepodporují hodnoty, které vyznáváme

Začněme respektovat pravdu, začněme se řídit vlastním svědomím. Pomáhejme druhým kolem nás dělat totéž. Nutit nikoho nemůžeme, ale můžeme nabízet a být vzorem. Když někdo na vlastní „kůži“ pocítí, jak je to dobré, že jeho blízký jedná podle svého svědomí, snad to pohne i s ním, a i on začne svědomí respektovat. Když toto bude dělat většina národa, budeme rozumět hodnotám - vědomě si je budeme volit, budeme si jich vážit, protože budeme mít vlastní zkušenosti, že jsou důležité, žádoucí a chtěné. Pak se budeme snažit i do politiky volit lidi se stejným mi hodnotami - a už taky konečně bude z koho volit ... A budeme si je hlídat, aby nahoře náhodou „nezvlčili“. Politici respektující své s vědomí budou opravdu sloužit své vlasti, svému národu, nikoli jen sobě samým.