AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Obětavost

na kapitole se pracuje ... ale do komentářů můžete vkládat vlastní příspěvky již nyní


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Co tedy můžeme dělat ?

Máme rok „osmičky“. V historii byly některé osmičky tragické, některé slavné. Máme možnost se rozhodnout - je to v našich rukou - doslova. Můžeme se rozhodnout, jestli z té letošní osmičky uděláme další historický mezník, buď že budeme tolerovat proradné politiky a náš narušený charakter a necháme náš stát a národ propadnout do náručí těm, kterým jde jenom o sebe, nebo přepíšeme dějiny, vykážeme slušně ale přitom důsledně podvodníky ven a ukážeme se jako národ kultivovaný. Věřím, že máme v našem národě mnoho výborných, velmi ušlechtilých, vzdělaných a moudrých lidí. Ti by měli být vidět a jednat, aby byli vzorem kultivovaného charakteru. Tím můžeme zajistit uchování demokracie a svobody pro všechny.

Co tedy můžeme dělat my jednotlivci ?

  • Udržujme si své svědomí čisté
  • Mluvme pravdu
  • Buďme čestní k sobě i k druhým
  • Vyhraďme si čas, kdy místo části své zábavy věnujeme náš čas někomu, kdo potřebuje pomoct, potěšit, poradit, …
  • Nevolme politiky, kteří nepodporují hodnoty, které vyznáváme

Začněme respektovat pravdu, začněme se řídit vlastním svědomím. Pomáhejme druhým kolem nás dělat totéž. Nutit nikoho nemůžeme, ale můžeme nabízet a být vzorem. Když někdo na vlastní „kůži“ pocítí, jak je to dobré, že jeho blízký jedná podle svého svědomí, snad to pohne i s ním, a i on začne svědomí respektovat. Když toto bude dělat většina národa, budeme rozumět hodnotám - vědomě si je budeme volit, budeme si jich vážit, protože budeme mít vlastní zkušenosti, že jsou důležité, žádoucí a chtěné. Pak se budeme snažit i do politiky volit lidi se stejným mi hodnotami - a už taky konečně bude z koho volit ... A budeme si je hlídat, aby nahoře náhodou „nezvlčili“. Politici respektující své s vědomí budou opravdu sloužit své vlasti, svému národu, nikoli jen sobě samým.