Poslání stránek
Aktuality
Podmínky používání
O Autorovi

Soucit

na kapitole se pracuje ... ale do komentářů můžete vkládat vlastní příspěvky již nyní


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Duchovní principy - používání nebo zneužívání ?

Nezapomínejme na to, že principy (jako například víra), lze buď využívat pro dobré účely, nebo zneužívat pro špatné účely.

Víru potřebuje každý člověk ke svému každodennímu životu. Víra, že ráno vstane z postele. Víra, že se dopraví do školy nebo do práce. Víra, že bude schopen práci vykonat, ve škole se naučit. Víru potřebujeme, když se rozhodneme s někým žít v jedné domácnosti, natož když chceme uzavřít manželství.

Ale víru právě potřebuje i bankovní lupič, i nájemný vrah, i vynálezce nové zbraně. Podobně bankovní lupič se potřebuje pilně připravovat, musí mnohé obětovat, potřebuje být trpělivý a houževnatý …

Máme osobní zodpovědnost principy poznávat a máme osobní zodpovědnost je používat pro dobro.