Soucit

na kapitole se pracuje ... ale do komentářů můžete vkládat vlastní příspěvky již nyní


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Vliv charakteru na rodiny

Je velký rozdíl, jestli dítě přichází ze školy do domova, kam se bojí vrátit, nebo do domova, kde ho laskavě vítají rodiče.

Je velký rozdíl, když má dítě žal na duši, jestli ho rodič láskyplně, soustředěně a s opravdovým zájmem vyslechne, nebo ho sprostými výrazy vykáže kamsi jinam, případně za to dostaneme výprask, nebo alespoň sklidí posměch.

Je velký rozdíl, jestli děti v rodině vidí, jak se jejich rodiče k sobě chovají s úctou a respektem, nebo když vidí, že se jejich rodiče hádají, ponižují se, zesměšňují jeden druhého a projevují si velkou míru neúcty.

Prostředí výchovy silně definuje to, co mladý človíček dostane do vínku, při startu do svého vlastního života. Je jasný rozdíl mezi dětmi, kterým jejich rodiče předávají hodnoty konstruktivní, nebo destruktivní. Tady se pohybujeme po spirále - buď nahoru, nebo dolu. Buď směrem ke kultivovanosti a zušlechťování, nebo k úpadku a rozkladu. Návyky se předávají z rodičů na děti, a z nich časem zase na jejich děti atd. (viz kapitola „Po spirále nahoru nebo dolů“).

Téma rodiny je samostatně zmíněno v Části 2., kapitola „Rodina“.