Soucit

na kapitole se pracuje ... ale do komentářů můžete vkládat vlastní příspěvky již nyní


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Část 2.

Charakter člověka - principy

Slyšel jsem výstižné přirovnání: „Zákon gravitace se vám může nelíbit, můžete ho ignorovat, můžete o jeho platnosti nechat hlasovat v parlamentu, ale to je tak všechno, co můžete.“ Zákon gravitace prostě bude platit dál, a co je důležité, se všemi jeho následky. Můžeme se snažit ignorovat zákon gravitace a skočit ze skály a namlouvat si, že na nás se tento zákon nevztahuje. To můžeme. Můžeme si zvolit, jestli zákon budeme respektovat nebo ne, ale už si nemůžeme zvolit důsledky, plynoucí ať z respektování, tak z nerespektování. Ty jsou prostě s každým zákonem nerozlučně svázány.

Podobně jako z tohoto světa známe různé fyzikální zákony, v duchovním světě existují zákony duchovní. Podobně jako v tomto světě zákony platí a nelze je změnit, ani duchovní zákony nelze změnit. V této části je budu nazývat „principy“.

V kapitolce nazvané „Dva světy“ (níže), je bližší popis. Zde chci uvést jenom jeden příklad na vysvětlenou, proč jsou znalost a respektování duchovních principů tak důležité.

Představme si člověka, který by měl za úkol řídit plachetnici na moři, ale který to nikdy nedělal, nemá žádné zkušenosti ani znalosti. Sice cítí, že vítr fouká, i když ho nevidí, ale protože neví, jak přesně směr větru souvisí s nastavením plachet, je zmaten, když plachty rozvine a začne couvat, nebo když se loď převrhne na bok. Jeho počínání může být dost neefektivní a někdy až nebezpečné. Nejen pro něho samého, ale může způsobit poškození dalších lodí kolem, včetně ohrožení jejich posádek.

Pokud nerozumíme duchovním „větrům“ a „systému plavby“, neboli pokud nebudeme rozumět určitým principům, které sice nejsou vidět, ale přesto na nás působí, může být plavba našim životem značně strastiplná.