Závist

Závist začíná existovat, pokud k našim touhám po něčem, co nemáme, přidáme ještě další dvě ingredience: srovnávání a pocit nespravedlnosti.

Toužit po něčem samo o sobě není špatné. Toužit dokonce potřebujeme. To je náš motor. Můžeme mít touhu získat další věci, které ještě nemáme, ale měli bychom si vždy uvědomit, proč ty věci chceme - jaká je naše skutečná motivace. Je to kvůli naší potřebě, radosti nebo kvůli kompenzaci nebo srovnávání ?

Srovnávání samo o sobě také ještě nemusí být špatné. Záleží na tom, proč se srovnáváme. Pokud se pomocí srovnávání inspirujeme, pokud se tím rozšiřují naše obzory, bereme druhé jako motivační příklad, pak je všechno v pořádku. Pokud se ale srovnáváme s druhými, kvůli tomu, že od toho odvozujeme naši vlastní hodnotu (abychom si pomohli relativně zvýšit naše pochroumané sebevědomí, nebo se nám naopak srovnáváním snižuje), máme problém - viz článek Sebevědomí.

Závist je stav našeho nitra, kdy pociťujeme v sobě pocity nespravedlnosti (bezpráví), že někdo kolem nás něco má a my to nemáme. Je to velmi nepříjemný negativní pocit. Pocit hořkosti, nespravedlnosti. Myslíme si, že si takový stav nezasloužíme a naopak, že si zasloužíme nejméně to samé, co má někdo jiný - stejná dovolená u moře, stejný mobil, stejné auto, stejné povýšení, výdělek, zdraví, … .

Když v sobě necháme závist působit a rozrůstat, tak s každým dalším podnětem to může způsobovat pocity, jako by do nás přitékala další a další kyselina, protože to jsou pocity nepříjemné, sžíravé a pálící. Užíráme se tím, co nemáme. Obecně, když cítíme jakékoli nepříjemné pocity či poranění, snažíme se toho samozřejmě zbavit - zbavit se zdroje nepříjemna. Pokud ovšem nechápeme mechanismus, jak závist funguje - pokud nechápeme, že tím zdrojem „nepříjemna“ jsme my sami - náš špatný postoj, tak se trápíme a trápíme a místo co bychom léčili sebe, tak se snažíme odstranit tu zdánlivou příčinu mimo nás - objekt srovnávání, která s tím ovšem ve skutečnosti nemá nic společného.

Někdo díky své povaze může upadnout do depresí, někdo naopak má pocit, že je třeba se zdrojem „nespravedlnosti“ poměřit své síly a dát mu co proto. „Tak ty budeš mít lepší oblek než já ???“ Nastupuje zášť, boje, pomluvy, … Rozvíjí se negativní postoj, může se objevit zlomyslnost nebo škodolibost - budeme mít radost, když někdo ztratí předmět naší touhy, když někdo přijde o „výsadu“, protože se odstraní zdroj našeho utrpení. Nehlídaný rozvoj našeho vnitřního běsnění může dojít až do stavu nenávisti.

Čím více jsme rozladění, tím více kyseliny si lijeme do žaludku, tím větší bolest to způsobuje, tím větší pocit křivdy máme. Je to začarovaný kruh, zesilující smyčka, pozitivní zpětná vazba, je to stále horší a horší. Jediná šance, jak tento kruh přeseknout je, uvědomit si mechanismus fungování závisti a změnit náš postoj a naše hodnoty.

Ve skutečnosti, kde jsme získali „právo na něco“ ?

Lékem na závist je pokora, láska a vděčnost. Pokorný člověk nepociťuje „právo“. Pokorný člověk přijímá věci tak, jak jsou, nedělá si nárok na něco a přeje druhým to, co oni mají a raduje se z toho. To je projev lásky. Vděčný člověk se raduje z toho, co má a nermoutí se z toho, co nemá.

Ve skutečnosti „když je někomu jinému něco přidáno, my jsme nic neztratili.“ Jeffrey R. Holland


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Vliv charakteru na jednotlivce

Vývoj charakteru pozitivním směrem umožňuje člověku nabírat sílu, pomáhá napřít síly jedním směrem, netříštit je na věci nedůležité a marné. Také pomáhá být užitečnějším a bezpečnějším pro druhé, ale zároveň prožívat větší vnitřní štěstí.

T.G. Masaryk vyjádřil moudře potřebu charakteru ohledně vztahu člověka k bohatství: „ … nepodléhat materialismu, třeba by byl ověšen sebekrásnějšími frázemi mravními, náboženskými, jakýmikoli, nýbrž být pánem peněz, umět čestným způsobem peníze vydělávat a šlechetným způsobem umět jich užívat.“ (T.G. Masaryk - Ideály humanitní).

Doufám, že každý z nás máme tu výsadu mít kolem sebe opravdové přátele. Nemyslím tím ty, kteří se k nám znají, jenom „když z toho něco kouká“, ale opravdové přátele, kteří stojí věrně a neochvějně po našem boku, ať se děje cokoli. Právě ve vypjatých situacích si uvědomujeme nejlépe, jaký poklad je opravdové přátelství, jakou sílu a podporu dává. Můžeme pociťovat opravdovou a hlubokou radost, že nám až naskakuje husí kůže a oči se nám zalijí slzami. V tu chvíli máme příležitost poznávat a pociťovat hlubokou věrnost, úctu a přátelství.

Opravdové přátelství nelze založit jinak než na pozitivních charakterových hodnotách. Čím více jsou jednotlivé složky pozitivně rozvinuty, tím větší sílu má každý konkrétní jedinec poskytovat pomoc kolem sebe a my to můžeme cítit. V tom spočívá opravdovost. V opravdovosti není místa na lež (alespoň ne na tu vypočítavou a ubližující).

Pozitivní rozvoj našeho charakteru nám umožňuje být dobrým manželem, manželkou, synem, dcerou, kamarádem, sousedem, zaměstnancem, zaměstnavatelem, řemeslníkem, podnikatelem, politikem … kýmkoli.

Pozitivní rozvoj našeho charakteru umožňuje, aby se muž stal opravdovým mužem a žena opravdovou ženou.

Muž

Co je dnes idolem mužnosti ? Nestávají se náhodou stále více muži něčím jiným, než po staletí byli ?

Dříve se říkalo: „Chlap drží slovo.“ Když moje generace a generace přede mnou byly mladé, ještě jako kluci jsme s nadšením četli o hrdinech Vinnetou a Old Shatterhand, chtěli jsme být čestní a odvážní jako oni. Chtěli jsme bránit dobro. Mnoho generací bylo ovlivněno Rychlými šípy a dalšími díly. Proč se to tak líbilo ? V mladých mužích se probouzely ideály, cítili z toho radost, byli na sebe zdravě hrdí. Co je ideálem současného muže ?

Každoročně probíhá soutěž Muž roku, kde se hodnotí krása muže, jeho postava, svaly, vzhled a charizma.

Nic proti tomu. Jen zamyšlení: co když takový muž onemocní, stane se mu úraz, zestárne, nebo cokoliv jiného, co jaksi vyřadí z provozu tuto jeho hodnotu. Na co bude vzpomínat na smrtelné posteli ?

V čem je užitečné, že je někdo krásný a svalnatý ? Jak to pomůže společnosti ? Soustřeďujeme se na povrch, ale to co je skutečně důležité je vnitřek. O vnitřku spíše vypovídá soutěž „Táta roku“ nebo „Manžel roku“.

Rudyard Kipling ve své básni „KDYŽ“ geniálně vystihl ideál mužnosti. Je dobré podotknout, že tato báseň je z roku 1895. I přes její stáří je stále žijící, známá a respektovaná. V roce 1995 byla zvolena nejoblíbenější britskou básní v hlasování stanice BBC. Je to o charakteru muže.

Co kdyby soutěž „Muž roku“ měla následující kritéria ? Kdo by z nás obstál ?

Když bezhlavost svým okem klidně měříš,

ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,

když podezříván, pevně v sebe věříš,

však neviníš svých soků z bezpráví,

když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,

jsa obelháván, neupadat v lež,

když nenáviděn, sám jsi beze zloby,

slov ctnosti nadarmo však nebereš,

když umíš snít a nepodlehnout snění,

když hloubat znáš a dovedeš přec žít,

když proti triumfu i ponížení

jak proti svůdcům společným jsi kryt,

když nezoufáš, ač pravdivá tvá slova

lstí bídáků jsou pošlapána v kal,

když hroutí se tvé stavení a znova

jak dělník v potu lopotíš se dál,

když spočítat znáš hromadu svých zisků

a na jediný hod vše riskovat,

zas po prohře se vracet k východisku,

a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,

když přinutit znáš srdce své a čivy,

by s tebou vytrvaly nejvěrněj,

ač tep a pohyb uniká ti živý

a jen tvá vůle káže >Vytrvej!<

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,

když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,

když sbratřen s davem, uchováš si hrdost

a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,

když řekneš: "svými vteřinami všemi

mně, čase, jak bych závodník byl, služ!"

pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi

a co je víc: pak, synu můj jsi muž!

 

Ženy

Ženy mají některé specifické, v populaci převažující, typické vlohy. Soucit, schopnost vcítit se do druhého a tak mu poskytnout účinnou pomoc. Možnost myslet současně na několik věcí a vyhodnocovat je jiným způsobem, než většina mužů. Schopnost milovat. Mateřská láska je neuvěřitelně silná. Něha. Je úžasné, když se tyto ženské vlohy a schopnosti zkombinují s pozitivními charakterovými vlastnostmi. Vznikají vznešené ženy, ženy velké ceny. Vznešeností nemyslím nadýmaní se pýchou, ale naopak pokorné a přemýšlející, jak někomu pomoci. Pokud se ale v ženě s takovými ženskými vlohami začnou rozvíjet negativní rysy, dokáže být hrozným nepřítelem. Různá umělecká díla se zaměřují právě na popisování následků, kdy se některé ženy začaly projevovat s charakterově negativními rysy. Nesouvisí náhodou nějak s tímto případem i přísloví „Kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou“ ?

Jen tak mimochodem - všimli jste si, že na ženu, byť podle těla sebekrásnější, může být pro některé pohled poněkud znepokojující, nemá-li v sobě i dobré vnitřní vlastnosti ? Nemá-li v sobě „světlo“ - vnitřní krásu ducha, pokud disponuje jenom vnější krásou těla, jakoby tam něco ještě chybělo. Naopak, žena, která nemusí být světem zcela hodnocena jako „krásná“, může být ve společnosti velmi vysoce respektovaná a oblíbená, vnímaná s úctou a obdivem, má-li v sobě rozvinuté pozitivní vlastnosti. „Něco“ je na ní krásného.

 

Mladí lidé, mládež

Stav mládeže je předobrazem naší budoucnosti. Je něco úžasného se dostat do kolektivu mladých lidí, kteří se rozhodnou spolupracovat, je jedno celkem na čem, pokud je to založeno na pozitivních hodnotách. Ve skupině panuje nadšení, které inspiruje i ty, kteří mezi ně přicházejí na návštěvu. Panuje radost. Radost ze sebe, pokorná hrdost ze své hodnoty, radost, pokud se povede něco vytvořit, vyrobit, vymyslit, zorganizovat. Pokud se do toho ještě vloží poskytování pomoci druhým, radost se násobí. Mladí lidé, kteří touží po vzdělání nebo zdokonalení se v jakékoli dovednosti, si váží věcí kolem sebe, jsou to ti, kteří se pravděpodobně v budoucnu postarají o blaho své i ostatních, pokud svoje hodnoty neopustí.