ČÁST 3.

Co se děje kolem nás

Žijeme v době, kdy je v našem státě nebývalý blahobyt. Od roku 1989 jsme udělali neuvěřitelný skok kupředu. Nestojíme fronty na toaletní papír ani na banány nebo pomeranče. Máme svobodu. Máme přebytky. Věda a technika udělala pokrok, jaký jsme netušili. Po této stránce za necelých 30 let je to opravdu ohromné zlepšení a pokrok vpřed.

Na druhou stranu bychom ale neměli žít jenom v opojení všech možných úspěchů a vymožeností, a měli bychom být otevřeni a schopni reflexe, co v pořádku není a co se dokonce zhoršuje. Takže k naší době musíme přidat též následující položky, kdy:

 • chování dětí ve školách se markantně zhoršuje (starší učitelé jasně vidí rozdíl mezi generacemi)
 • na silnicích méně a méně řidičů dodržuje silniční pravidla
 • u politiků roste agresivita, arogance a nečestnost
 • rozvodovost od roku 1955 trvale roste a je dnes přibližně na 50% (ale těch 50% je navíc ze stále se snižujícího počtu uzavřených manželství)
 • pod články na internetu rostou počty neuvěřitelně nenávistných, násilných a vulgárních příspěvků
 • kvůli rozšiřující se nečestnosti začínáme mít univerzální nevíru a nedůvěru v podstatě v cokoli
 • díky desinformačním médiím a manipulačním kampaním roste zmatek, chaos a rozdělování společnosti; růst pocitů „vždyť je to všechno jedno, lžou a kradou všichni“, pocitů beznaděje „a kdo má tedy vlastně pravdu ?“
 • zatímco se topíme měsíc po měsíci v nových cizích slovech, abychom zůstávali „in“, ztrácíme schopnost definovat základní lidské hodnoty, které jsou s námi po tisíciletí
 • ve společnosti se stále více obrací naruby základní charakterové vlastnosti: arogance je obdivuhodná, zatímco pokora je hloupá a slabošská a podobně

T.G. Masaryk v Ideálech Humanitních (str. 11) píše: „Že naši obroditelé takový důraz kladli na humanitní prvek osvícenský, …  - osvícenost, osvěta, vzdělání bylo heslo národa, probírajícího se z duchovní a mravní temnoty.“

 • uvědomovala si masa, střední vrstva lidu, že potřebuje dovzdělat ?
 • uvědomuje si dnešní naše střední vrstva to samé ?
 • nežili možná tenkrát ve většině v přesvědčení, že vše potřebné již znají ?
 • nežije naše většinová společnost ve stejné iluzi dnes ?
 • jsme jako národ nyní osvícený, vzdělaný a máme jasno, nebo žijeme v duchovních a mravních mrákotách, aniž bychom si to příliš uvědomovali ?

AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Rok 2021 - rok změny

Vážení přátelé,

přál bych si, kdyby rok 2021 byl začátkem změn, změn, které povedou k postupnému uzdravování naší společnosti.

Věřím tomu, že jedním ze základních léčebných prostředků je návrat k následování hlasu našeho svědomí. Svědomí nás nejen varuje před špatnými věcmi, ale také nás nabádá k dobrým věcem.

Pokud si chcete o svědomí přečíst pár úvah, můžete zde:

kapitola o Svědomí na těchto stránkách

a zde:

článek o Svědomí na Blogu

Uvědomuji si, že pro některé z nás je snadnější se dívat na schémata a heslovité popisy než popisné texty. Z toho důvodu jsem se rozhodl některé klíčové úvahy z textů převést do „infografiky“, tedy do jednostránkových schémat (v podobě .pdf souborů), které si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na odkazech níže.

Stejně, jako to píši i jinde: zde zveřejněné materiály neberu jako dogma, spíše jako podklady k zamyšlení, ke společenské diskuzi a budu rád, když budete přispívat a upřesňovat to, co je zde uvedeno. Pokud vám materiály budou dávat smysl, budu rád, když je budete šířit mezi svými přáteli, aby se více lidí začalo vědomě zamýšlet nad svým vlastním životem a jaký vliv mají na své okolí a potažmo na celou společnost díky tomu, že se nějak rozhodují.

Vliv jednotlivce na celou společnost.  Infografika popisuje, jak jednotlivec ovlivňuje celou společnost podle toho, jaké životní hodnoty si zvolí. Díky tomu vznikají dlouhodobé cykly ve společnosti, vazby a setrvačnost společnosti (otevře se v novém okně):

Vliv jednotlivce na celou společnost.pdf

Význam pravdy - důsledky toho, když si zvolíme nebo nezvolíme pravdu jako svoji životní hodnotu (otevře se v novém okně):

Význam pravdy.pdf

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje k životním hodnotám (otevře se v novém okně):

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje.pdf

Důsledky osobního rozhodování - máme příležitost převzít zodpovědnost za naše rozhodování (otevře se v novém okně):

Důsledky osobního rozhodování.pdf