Naše touhy

Před tím, než budete pokračovat ve čtení této kapitolky, by bylo užitečné, kdybyste ve své mysli provedli nejprve jeden experiment.

Zkuste být na klidném místě, kde vás nic nebude rušit. Zavřete oči, pohodlně se usaďte a zkuste se oprostit od všech pravidel typu „musíš, nesmíš, neměl bys, měl bys“, která běžně nosíte v mysli a ponořte se co nejhlouběji do vaší duše, do vašeho nejhlubšího nitra a zkoumejte, pozorujte a hledejte, po čem vaše duše (srdce) nejvíce touží. Kam vás to táhne. Neciťte se ničím omezeni. Ani možnostmi času, prostoru, cestování ani penězi, ani tělesnými možnostmi, ani tím, co by si o vás mohli myslet druzí, ničím. Prostě buďte jenom sami sebou. Sněte dostatečně dlouhou dobu a pátrejte v sobě. Představte si, že nyní můžete cokoli, co byste chtěli. Co by to bylo ? Zkuste takto identifikovat alespoň jednu touhu („váš tajný sen“), ale můžete i více, ale pak si je zkuste seřadit podle priorit. Máte to ?

To, po čem nejvíce toužíte, je ve skutečnosti to, co řídí váš život.

Je nesmírně důležité si uvědomit, po čem nejvíce toužíme. Musíme být ale k sobě zcela upřímní - tedy musíme respektovat pravdu. Nemá cenu si nic nalhávat. (viz kapitola „Respektování pravdy“).

Touha je skutečným motorem našeho já. Je to ta nejsilnější motivace, jaké jsme schopni.

Je velký rozdíl mezi touhou a lpěním. Touha je to, co nám dává energii jít kupředu. Lpění je touha, která se vymkla z naší kontroly a místo, abychom ovládali my ji, ona ovládá nás. Lpění je neovladatelný stav. Je to jako magnetická přitažlivost, tak velká, že ať se budete snažit jít jakýmkoli směrem, nakonec stejně skončíte u magnetického pólu. Touha v podobě lpění je jako kotva (podobně jako v kapitole „Odpuštění“), která nás zbavuje svobody. Touha je jako provaz, kterým je větroň připojený k motorovému letadlu. Díky touze můžeme vzlétnout, i když sami motor nemáme. Pokud se ale nejsme v pravý čas ochotni odpoutat, přijdeme o naši svobodu a poslání létat jako větroň. Místo toho se nadále necháme vléct motorovým letadlem, což se nakonec pro nás může stát i osudovým.

Někdo nejvíce touží po cestování, jiný po svobodě a nevázanosti na cokoli. Někdo jasně nejvíce touží po majetku, po moci, po slávě. Někdo po sexuálním uspokojení. Někdo má niternou touhu něco tvořit, něco objevovat, analyzovat, …

Každopádně to, co je naše nejniternější touha, náš vnitřní hlas, to je to, co nás směřuje v dalším životě.

Někdo „věří“ tomu, že své touhy nemůže změnit (i když by chtěl). Může. Budeme se tím zabývat v další kapitole.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Rok 2021 - rok změny

Vážení přátelé,

přál bych si, kdyby rok 2021 byl začátkem změn, změn, které povedou k postupnému uzdravování naší společnosti.

Věřím tomu, že jedním ze základních léčebných prostředků je návrat k následování hlasu našeho svědomí. Svědomí nás nejen varuje před špatnými věcmi, ale také nás nabádá k dobrým věcem.

Pokud si chcete o svědomí přečíst pár úvah, můžete zde:

kapitola o Svědomí na těchto stránkách

a zde:

článek o Svědomí na Blogu

Uvědomuji si, že pro některé z nás je snadnější se dívat na schémata a heslovité popisy než popisné texty. Z toho důvodu jsem se rozhodl některé klíčové úvahy z textů převést do „infografiky“, tedy do jednostránkových schémat (v podobě .pdf souborů), které si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na odkazech níže.

Stejně, jako to píši i jinde: zde zveřejněné materiály neberu jako dogma, spíše jako podklady k zamyšlení, ke společenské diskuzi a budu rád, když budete přispívat a upřesňovat to, co je zde uvedeno. Pokud vám materiály budou dávat smysl, budu rád, když je budete šířit mezi svými přáteli, aby se více lidí začalo vědomě zamýšlet nad svým vlastním životem a jaký vliv mají na své okolí a potažmo na celou společnost díky tomu, že se nějak rozhodují.

Vliv jednotlivce na celou společnost.  Infografika popisuje, jak jednotlivec ovlivňuje celou společnost podle toho, jaké životní hodnoty si zvolí. Díky tomu vznikají dlouhodobé cykly ve společnosti, vazby a setrvačnost společnosti (otevře se v novém okně):

Vliv jednotlivce na celou společnost.pdf

Význam pravdy - důsledky toho, když si zvolíme nebo nezvolíme pravdu jako svoji životní hodnotu (otevře se v novém okně):

Význam pravdy.pdf

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje k životním hodnotám (otevře se v novém okně):

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje.pdf

Důsledky osobního rozhodování - máme příležitost převzít zodpovědnost za naše rozhodování (otevře se v novém okně):

Důsledky osobního rozhodování.pdf