Dvojníci a Náhražky

Jak je uvedeno v kapitole „Dva světy“, jsme dvojí povahy a záleží, jestli si vybereme svět těla nebo svět ducha.

Podvědomě v nás, hluboko v nás jsou zakotveny naše duchovní potřeby, protože naše podstata je duchovní. Pokud se tedy snažíme uspokojit potřeby našeho ducha, musíme chápat mechanismy s tím spojené a nezaměňovat je s potřebami těla. Pokud jim nebudeme rozumět, může se stát, že je budeme nevědomě zaměňovat.

Tak jako se někteří snaží živit některými průmyslově vyrobenými potravinami, které v sobě obsahují jenom málo živin a zbytek jsou levná a nevýživná plnidla, tak se někteří uchylujeme ke konzumaci činností, které v sobě obsahují jen velmi málo živin duchovních, ale obsahují mnoho balastu, který ducha nenasytí. Takoví lidé strádají, protože ačkoliv svoji duši „sytí“, jejich duše i tak hladoví neuspokojením a lační stále po dalším a dalším. Naneštěstí, pokud si neuvědomíme a nedokážeme rozlišit, co je skutečná výživa našeho ducha, můžeme strávit roky a roky, potažmo celý život, pojídáním „ničeho“, abychom na sklonku svého života zjistili, že jsme vlastně i nadále žalostně vyhládlí a vyzáblí, ačkoli, paradoxně, jsme se celou dobu snažili živit.

Pokud se lidé snaží uspokojovat jenom potřeby těla a ne také potřeby ducha, nutně strádají, protože obě potřeby jsou zde a obě volají po uspokojení. Potřeby těla jsou „viditelnější“, snadněji je identifikujeme, jsou „na očích“. Když má tělo nedostatek živin, řekne si. Nedostatek energie, řekne si. Potřebujeme spát, jíst, pít odpočívat. Je-li tělo nemocné, často na to upozorní bolestí. Pak je potřeba přistoupit k léčbě.

Naše tělo nebylo vytvořeno jen tak, náhodou. V mnohém připomíná vlastnosti našeho ducha. I náš duch má hlad a žízeň, i náš duch může být nemocný a cítit se špatně. I náš duch může být léčen a vyléčen.

Na lásku se můžeme dívat buď z pohledu těla, nebo z pohledu ducha. Jsou to dvojníci.

Na radost se můžeme dívat též z těchto dvou pohledů.

Podobně sláva a moc a další termíny.

Pokud náš duch hledá těch věcí duchovních, ale tělo mu nabízí obdoby tělesné, je duch zmaten. Dostává náhražky, které na první pohled vypadají stejně, ale ve skutečnosti jsou jiné podstaty a tudíž přinášejí i jiné konečné plody.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Rok 2021 - rok změny

Vážení přátelé,

přál bych si, kdyby rok 2021 byl začátkem změn, změn, které povedou k postupnému uzdravování naší společnosti.

Věřím tomu, že jedním ze základních léčebných prostředků je návrat k následování hlasu našeho svědomí. Svědomí nás nejen varuje před špatnými věcmi, ale také nás nabádá k dobrým věcem.

Pokud si chcete o svědomí přečíst pár úvah, můžete zde:

kapitola o Svědomí na těchto stránkách

a zde:

článek o Svědomí na Blogu

Uvědomuji si, že pro některé z nás je snadnější se dívat na schémata a heslovité popisy než popisné texty. Z toho důvodu jsem se rozhodl některé klíčové úvahy z textů převést do „infografiky“, tedy do jednostránkových schémat (v podobě .pdf souborů), které si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na odkazech níže.

Stejně, jako to píši i jinde: zde zveřejněné materiály neberu jako dogma, spíše jako podklady k zamyšlení, ke společenské diskuzi a budu rád, když budete přispívat a upřesňovat to, co je zde uvedeno. Pokud vám materiály budou dávat smysl, budu rád, když je budete šířit mezi svými přáteli, aby se více lidí začalo vědomě zamýšlet nad svým vlastním životem a jaký vliv mají na své okolí a potažmo na celou společnost díky tomu, že se nějak rozhodují.

Vliv jednotlivce na celou společnost.  Infografika popisuje, jak jednotlivec ovlivňuje celou společnost podle toho, jaké životní hodnoty si zvolí. Díky tomu vznikají dlouhodobé cykly ve společnosti, vazby a setrvačnost společnosti (otevře se v novém okně):

Vliv jednotlivce na celou společnost.pdf

Význam pravdy - důsledky toho, když si zvolíme nebo nezvolíme pravdu jako svoji životní hodnotu (otevře se v novém okně):

Význam pravdy.pdf

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje k životním hodnotám (otevře se v novém okně):

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje.pdf

Důsledky osobního rozhodování - máme příležitost převzít zodpovědnost za naše rozhodování (otevře se v novém okně):

Důsledky osobního rozhodování.pdf