Život mezi dvěma světy

Někteří z nás celý život trpí a necítí se dobře, protože jsou moc „silní“ v pase, jiní moc vysocí, moc malí, moc hubení, mají moc velké boky, moc malá prsa, někdo má moc pih a někdo zase málo, … Někteří z nás odvozujeme svoji vlastní hodnotu od vzhledu nebo funkčnosti našeho těla. Nejsme spokojení s naším tělem, srovnáváme se s jakým si ideálem, ale na těle toho často moc změnit nemůžeme. Co ale určitě změnit a měnit můžeme, je „tvar a velikost“ našeho charakteru. Tam záleží jenom na naší ochotě, touze a vůli. Našeho ducha si můžeme utvořit tak krásného, jak jen budeme sami chtít. A ještě jedno pozor: ano, naše tělo je často hned vidět druhými. Ale náš duch je také velmi často „viděn“, respektive vnímán druhými. Častěji je to realizováno možná spíše podvědomě, ale je. Když se s někým setkáte poprvé, možná že místo vyhodnocování jeho vzhledu vyhodnocujete spíše, jaké z toho člověka máte „pocity“. Velmi často se vlastně odehrává to, že podvědomě náš duch zkoumá ducha toho druhého, vnímá jeho vliv a snaží se ho vyhodnotit. To, že se v něčí společnosti cítíme tak dobře a v něčí naopak tak špatně, nepochází z našich těl. Pochází to ze stavu našich duchů - ze stavu našeho charakteru.

 

Abychom mohli existovat pomocí našeho těla, musí být proto naplněny určité podmínky: přísun jídla (živin), přísun vody, vzduch obsahující dostatek kyslíku a vhodná okolní teplota. Naše tělo podléhá určitým zákonitostem, které musí být splněny, aby tělo mohlo fungovat. Chceme-li vidět, potřebujeme světlo. Náš duch podléhá podobným zákonitostem ve své sféře. Chceme-li, aby náš duch fungoval, potřebujeme naplnit tyto podmínky. Chceme-li duchovně vidět, potřebujeme nejprve získat duchovní světlo. Chceme-li duchovně slyšet, potřebujeme nejprve zorganizovat ztišení těla, abychom mohli slyšet to, co přichází z jeho sféry.

 

Svým způsobem žijeme paralelně ve dvou různých světech, kdy každý z nich má trochu jiná pravidla a podmínky, viz například podobenství o člověku řídícím plachetnici (zmíněno v úvodu druhé části). Tyto dva světy jsou také často naznačovány v pohádkách. Velmi výstižná je také scéna ve filmu Percy Jackson - Zloděj blesku, kdy skupinka hlavních hrdinů dostane za úkol hledat zvláštní perly. Jsou odhodláni pro jejich hledání udělat vše, co je v jejich silách. Jednu perlu musí hledat v zábavním parku, kde jim personál nabízí zdarma lotosové květy, které způsobují, že přestávají vnímat čas, zapomínají na to, proč tam vlastně přišli a co bylo jejich cílem. Zapomněli, že mají už jen velmi málo času a oddali se místo toho zábavě. Začali být plně zaměstnáni světem podle těla a zapomněli na svoje „mentální“ poslání. Hlavního hrdinu nakonec musel probrat až hlas, který přišel „z venku“ - odjinud a připomenout mu jeho skutečný cíl. Začal se rozvzpomínat na svůj původní záměr, začal si uvědomovat, že se nechal chytit do léčky a běžel vyhledat své přátele, aby je také „probudil“ a uvedl zpět do akce. Hrdinové se dostali do „světa“, kde bylo dobře postaráno o jejich osobní tělesné touhy, ale přitom zapomněli, že měli i nějaké poslání - pomoci někomu jinému.

 

Až jednou opustíme toto naše tělo a ocitneme se v duchovním světě, necháme zde na zemi všechny naše peníze, slávu, mobily, auta, bazény, obleky i šperky. Zůstanou nám jenom naše znalosti, zkušenosti a - náš charakter. To budou „platidla“ v novém světě. Ty staré „bankovky“ už nebudou mít žádnou hodnotu. Jediným šperkem, kterým se budeme moci zdobit, budou naše ctnosti.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Rok 2021 - rok změny

Vážení přátelé,

přál bych si, kdyby rok 2021 byl začátkem změn, změn, které povedou k postupnému uzdravování naší společnosti.

Věřím tomu, že jedním ze základních léčebných prostředků je návrat k následování hlasu našeho svědomí. Svědomí nás nejen varuje před špatnými věcmi, ale také nás nabádá k dobrým věcem.

Pokud si chcete o svědomí přečíst pár úvah, můžete zde:

kapitola o Svědomí na těchto stránkách

a zde:

článek o Svědomí na Blogu

Uvědomuji si, že pro některé z nás je snadnější se dívat na schémata a heslovité popisy než popisné texty. Z toho důvodu jsem se rozhodl některé klíčové úvahy z textů převést do „infografiky“, tedy do jednostránkových schémat (v podobě .pdf souborů), které si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na odkazech níže.

Stejně, jako to píši i jinde: zde zveřejněné materiály neberu jako dogma, spíše jako podklady k zamyšlení, ke společenské diskuzi a budu rád, když budete přispívat a upřesňovat to, co je zde uvedeno. Pokud vám materiály budou dávat smysl, budu rád, když je budete šířit mezi svými přáteli, aby se více lidí začalo vědomě zamýšlet nad svým vlastním životem a jaký vliv mají na své okolí a potažmo na celou společnost díky tomu, že se nějak rozhodují.

Vliv jednotlivce na celou společnost.  Infografika popisuje, jak jednotlivec ovlivňuje celou společnost podle toho, jaké životní hodnoty si zvolí. Díky tomu vznikají dlouhodobé cykly ve společnosti, vazby a setrvačnost společnosti (otevře se v novém okně):

Vliv jednotlivce na celou společnost.pdf

Význam pravdy - důsledky toho, když si zvolíme nebo nezvolíme pravdu jako svoji životní hodnotu (otevře se v novém okně):

Význam pravdy.pdf

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje k životním hodnotám (otevře se v novém okně):

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje.pdf

Důsledky osobního rozhodování - máme příležitost převzít zodpovědnost za naše rozhodování (otevře se v novém okně):

Důsledky osobního rozhodování.pdf