Kterým směrem ?

V kapitole „Zákon entropie“ je vysvětleno, že naše povaha, náš charakter většinou nebývá příliš stabilní, pokud o něho aktivně nepečujeme (nedodáváme cílevědomě energii tímto směrem).

Kterým směrem se tedy máme vydat ?

  • nechat se pasivně unášet proudem dění kolem nás ?
  • aktivně se orientovat na pozitivní hodnoty ?
  • aktivně se orientovat na negativní hodnoty ?

Jakou motivaci můžeme mít pro osvojení pozitivních hodnot a k rozvoji našich pozitivních charakterových vlastností ?

  • Držení se pozitivních hodnot a rozvoje našich pozitivních vlastností mají pozitivní dopady na nás samotné i na naše vztahy s druhými. Začne se zvyšovat kvalita našeho života i života druhých kolem nás. Naše společenství bude prosperovat, bude se uvolňovat energie pro tvořivost a prospěch všem.
  • Tím, že se v něčem změníme pozitivním směrem, začnou se před námi otevírat nové obzory, které jsme před tím neviděli - nevěděli jsme, že existují (viz princip v kapitole „Nevíme, co ještě nevíme“). Nové obzory začínají být vidět až za podmínky určitého pokroku ve změně našeho charakteru (více viz kapitol „Omezené obzory a let balónem“) Obzory se též mění s mírou rozvoje dané vlastnosti a zároveň ještě v kombinaci s rozvojem ostatních vlastností. Vzájemně se ovlivňují. Obecně řečeno, komplexní pokrok a rozvoj pozitivním směrem nás vede k většímu poznání, spokojenosti a radosti ze sebe a ze života.
  • Když se nebudeme cíleně přičiňovat o náš rozvoj správným směrem, začnou okolnosti našeho prostředí převažovat ve svém negativním účinku a pouze naše setrvačnost (návyky) této rozkladové síle stačit nebudou. A tak místo pozitivního rozvoje anebo i pouhé stagnace (jak si někteří mylně myslí) budou naše vlastnosti nenápadně nahlodávány, rozmělňovány, jako eroze působící na krajinu. Díky faktu, že přirozené okolnosti vždy působí proti pozitivnímu směru, musíme být rychlejší, než růst plevele. (viz princip v kapitole „Zákon Entropie“).

Měřítko rozvoje vlastností asi nelze jednoznačně stanovit. Na druhou stranu bude samozřejmě rozdíl, pokud budeme „trpěliví“ jenom ve dvou případech z deseti nebo v osmi případech z deseti.

Jeden můj přítel se se mnou podělil o krásnou myšlenku: z malých semínek není předem jasné, co z nich vyroste - jestli květina, zelenina, keř nebo velký strom. Potenciál toho seménka je ukryt uvnitř. Co skutečně obsahuje, se dozvíme jenom tehdy, pokud seménku dáme možnost růstu.

Každý z nás je jako takové malé seménko a pokud nedáme příležitost sami sobě k rozvinutí svých charakterových vlastností, nikdy se nedozvíme, jaký potenciál se v nás skrývá. Vzhledem k tomu, že jsme každý z nás unikátní, máme různé vlohy a možnosti, a tak po přijmutí možnosti se začít rozvíjet, vzniknou jedinečné kombinace, které druhý nabídnout nemůže.

Počítačové hry jsou čím dál tím více složitější. Postavy ve hře plní různé bojové úkoly a mise, mají možnost se stále více rozhodovat atd. Vše je stále více a více dokonalejší a podobnější realitě - virtuální realitě. Mladé i starší fascinuje zanořit se do neexistujícího světa a zažívat pocity důležitosti plynoucí z plnění misí a úkolů. Baví je hrát a vyhrávat. Ale naneštěstí je to svět neexistující, je to vymyšlenost, nerealita. Neustálým utíkáním a skákáním postavičky na obrazovce se tělo hráče neprokrví ani neokysličí. Skákáním bojovníka na stromy a střechy svaly hráče neposílí. Na rozdíl od toho Charakter člověka je realita, navíc, která je neustále s námi - a velmi složitá realita, dokonce tak složitá, že ji nelze ani dokonale zmapovat. Je to reálný prostor pro reálná „dobrodružství“. Můžeme plnit „bojové úkoly a mise“. Je to napínavé do posledního okamžiku hry - až do konce - do posledního našeho dechu. Pak se s těmi zkušenostmi posouváme do dalšího levelu.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Rok 2021 - rok změny

Vážení přátelé,

přál bych si, kdyby rok 2021 byl začátkem změn, změn, které povedou k postupnému uzdravování naší společnosti.

Věřím tomu, že jedním ze základních léčebných prostředků je návrat k následování hlasu našeho svědomí. Svědomí nás nejen varuje před špatnými věcmi, ale také nás nabádá k dobrým věcem.

Pokud si chcete o svědomí přečíst pár úvah, můžete zde:

kapitola o Svědomí na těchto stránkách

a zde:

článek o Svědomí na Blogu

Uvědomuji si, že pro některé z nás je snadnější se dívat na schémata a heslovité popisy než popisné texty. Z toho důvodu jsem se rozhodl některé klíčové úvahy z textů převést do „infografiky“, tedy do jednostránkových schémat (v podobě .pdf souborů), které si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na odkazech níže.

Stejně, jako to píši i jinde: zde zveřejněné materiály neberu jako dogma, spíše jako podklady k zamyšlení, ke společenské diskuzi a budu rád, když budete přispívat a upřesňovat to, co je zde uvedeno. Pokud vám materiály budou dávat smysl, budu rád, když je budete šířit mezi svými přáteli, aby se více lidí začalo vědomě zamýšlet nad svým vlastním životem a jaký vliv mají na své okolí a potažmo na celou společnost díky tomu, že se nějak rozhodují.

Vliv jednotlivce na celou společnost.  Infografika popisuje, jak jednotlivec ovlivňuje celou společnost podle toho, jaké životní hodnoty si zvolí. Díky tomu vznikají dlouhodobé cykly ve společnosti, vazby a setrvačnost společnosti (otevře se v novém okně):

Vliv jednotlivce na celou společnost.pdf

Význam pravdy - důsledky toho, když si zvolíme nebo nezvolíme pravdu jako svoji životní hodnotu (otevře se v novém okně):

Význam pravdy.pdf

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje k životním hodnotám (otevře se v novém okně):

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje.pdf

Důsledky osobního rozhodování - máme příležitost převzít zodpovědnost za naše rozhodování (otevře se v novém okně):

Důsledky osobního rozhodování.pdf