Část 2.

Charakter člověka - principy

Slyšel jsem výstižné přirovnání: „Zákon gravitace se vám může nelíbit, můžete ho ignorovat, můžete o jeho platnosti nechat hlasovat v parlamentu, ale to je tak všechno, co můžete.“ Zákon gravitace prostě bude platit dál, a co je důležité, se všemi jeho následky. Můžeme se snažit ignorovat zákon gravitace a skočit ze skály a namlouvat si, že na nás se tento zákon nevztahuje. To můžeme. Můžeme si zvolit, jestli zákon budeme respektovat nebo ne, ale už si nemůžeme zvolit důsledky, plynoucí ať z respektování, tak z nerespektování. Ty jsou prostě s každým zákonem nerozlučně svázány.

Podobně jako z tohoto světa známe různé fyzikální zákony, v duchovním světě existují zákony duchovní. Podobně jako v tomto světě zákony platí a nelze je změnit, ani duchovní zákony nelze změnit. V této části je budu nazývat „principy“.

V kapitolce nazvané „Dva světy“ (níže), je bližší popis. Zde chci uvést jenom jeden příklad na vysvětlenou, proč jsou znalost a respektování duchovních principů tak důležité.

Představme si člověka, který by měl za úkol řídit plachetnici na moři, ale který to nikdy nedělal, nemá žádné zkušenosti ani znalosti. Sice cítí, že vítr fouká, i když ho nevidí, ale protože neví, jak přesně směr větru souvisí s nastavením plachet, je zmaten, když plachty rozvine a začne couvat, nebo když se loď převrhne na bok. Jeho počínání může být dost neefektivní a někdy až nebezpečné. Nejen pro něho samého, ale může způsobit poškození dalších lodí kolem, včetně ohrožení jejich posádek.

Pokud nerozumíme duchovním „větrům“ a „systému plavby“, neboli pokud nebudeme rozumět určitým principům, které sice nejsou vidět, ale přesto na nás působí, může být plavba našim životem značně strastiplná.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Rok 2021 - rok změny

Vážení přátelé,

přál bych si, kdyby rok 2021 byl začátkem změn, změn, které povedou k postupnému uzdravování naší společnosti.

Věřím tomu, že jedním ze základních léčebných prostředků je návrat k následování hlasu našeho svědomí. Svědomí nás nejen varuje před špatnými věcmi, ale také nás nabádá k dobrým věcem.

Pokud si chcete o svědomí přečíst pár úvah, můžete zde:

kapitola o Svědomí na těchto stránkách

a zde:

článek o Svědomí na Blogu

Uvědomuji si, že pro některé z nás je snadnější se dívat na schémata a heslovité popisy než popisné texty. Z toho důvodu jsem se rozhodl některé klíčové úvahy z textů převést do „infografiky“, tedy do jednostránkových schémat (v podobě .pdf souborů), které si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na odkazech níže.

Stejně, jako to píši i jinde: zde zveřejněné materiály neberu jako dogma, spíše jako podklady k zamyšlení, ke společenské diskuzi a budu rád, když budete přispívat a upřesňovat to, co je zde uvedeno. Pokud vám materiály budou dávat smysl, budu rád, když je budete šířit mezi svými přáteli, aby se více lidí začalo vědomě zamýšlet nad svým vlastním životem a jaký vliv mají na své okolí a potažmo na celou společnost díky tomu, že se nějak rozhodují.

Vliv jednotlivce na celou společnost.  Infografika popisuje, jak jednotlivec ovlivňuje celou společnost podle toho, jaké životní hodnoty si zvolí. Díky tomu vznikají dlouhodobé cykly ve společnosti, vazby a setrvačnost společnosti (otevře se v novém okně):

Vliv jednotlivce na celou společnost.pdf

Význam pravdy - důsledky toho, když si zvolíme nebo nezvolíme pravdu jako svoji životní hodnotu (otevře se v novém okně):

Význam pravdy.pdf

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje k životním hodnotám (otevře se v novém okně):

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje.pdf

Důsledky osobního rozhodování - máme příležitost převzít zodpovědnost za naše rozhodování (otevře se v novém okně):

Důsledky osobního rozhodování.pdf