Část 1.

Charakter člověka - definice

Když si budeme v naší mysli procházet postupně náš každodenní život, krok za krokem, zjistíme, že téměř všude, do každé životní situace, se nějak promítají naše charakterové vlastnosti, ale i charakterové vlastnosti lidí, se kterými komunikujeme. Kvalita našich vztahů je závislá na stavu našich charakterů. Kvalita našeho života je v mnohém značně určena našimi charakterovými vlastnostmi.

Na našich silnicích potřebujeme často trpělivost, spíše než zlobu.

Členové naší rodiny na nás možná nejvíce ocení laskavost, spíše než nerudnost.

Když chceme vystudovat střední nebo vysokou školu, potřebujeme k tomu víru, že to dokážeme.

Pokud se něco chceme naučit, potřebujeme pokoru a houževnatost.

Když chceme mít děti, obvykle potřebujeme něco obětovat.

Od politiků očekáváme poctivost. Zaměstnavatel očekává poctivost od nás. My očekáváme poctivost od řemeslníků.

Pokud nechceme být nadosmrti vězni sama sebe, potřebujeme umět odpouštět.

Od rodinných příslušníků a přátel očekáváme upřímnost.

Dobrota umí pohladit po ztrápené duši a dodat naději.

Nezištná pomoc v nouzi vzbuzuje vděčnost.

„Charakterovými vlastnostmi“ zde myslím shora zmíněné vlastnosti. Neberu zde v potaz různé typologie osobnosti (temperament jednotlivce - například typické dělení na sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik). Tento temperament může výrazně ovlivňovat naše charakterové vlastnosti, ale co je důležité, změnou našeho charakteru můžeme dost výrazně zpětně ovlivnit projevy našeho temperamentu.

Existuje nějaká vlastnost (například trpělivost) sama o sobě ? Myslím, že ne. Myslím, že trpělivost, podobně jako všechny ostatní takzvané vlastnosti neexistují samy o sobě, ale jsou jenom projevem stavu našeho charakteru. Pokud nejsme trpěliví, je tam k tomu nějaký důvod, nějaký náš postoj způsobuje netrpělivost. A tak, soustředit se na trpělivost a snažit se ji změnit samu osobě, může být stejně těžké, jako ohnout stín našeho vzpřímeného těla. Chceme-li ohnout stín, potřebujeme ohnout tělo. Chceme-li změnit vlastnost, potřebujeme změnit náš charakter.

Confucius řekl: "Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě; abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině; abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě; abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci."

Udělat si pořádek ve svém srdci není nic jiného, než pořádek ve svém nitru, ve své duši, nebo-li zorganizovat náš charakter a naše hodnoty.

Když budeme zkoumat cokoli kolem nás, co souvisí s člověkem, dojdeme k překvapivému závěru - ve všem tom je nesmazatelný otisk jeho charakteru. Paradoxně, pakliže je vše naším charakterem tak zásadně ovlivněno, kolik z nás se svým charakterem cíleně zabývá a zušlechťuje ho ?

Kolik času věnujeme ráno našemu tělu, našemu vzhledu ? Samozřejmě, že si přejeme vypadat dobře - jednak sami před sebou, jednak i před druhými, aby se nás ráno na chodníku nebo v tramvaji někdo nezděsil :-).

A kolik času a péče věnujeme našemu srdci, našemu nitru ? Zkoumáme jeho stav nebo raději před naším nitrem utíkáme, protože podvědomě cítíme, že tam je něco, co vlastně ani nechceme vědět a vidět ? Snažíme se zjistit, jak je naše nitro naladěno? Víme, kam chceme směřovat ? Máme jasno v našich hodnotách. Děláme si duchovní rozcvičku ? Nebo ven vycházíme s tím, že je naše srdce naplněno podrážděností, křivdou, uražeností, žalem, závistí, nebo dokonce zlobou nebo hněvem … ? Pokud je to to druhé, vycházíme sice ven na povrchu možná upravení, ale pod rouškou make-upu, laků, deodorantů, značkových obleků, hodinek a mobilů zároveň vychází na ulici i náš duchovní kostlivec.

Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ T.G. Masaryk.

Náš charakter (naše charakterové vlastnosti) zásadním způsobem určují, jaký máme vztah k sobě i k druhým lidem kolem nás. Jaký život tedy prožijeme. Náš charakter nás všechny ovlivňuje den za dnem, okamžik za okamžikem. Naše charakterové vlastnosti určují, do jaké míry jako společnost i jednotlivci vytváříme prostředí spolupráce, radosti a klidu, nebo naopak žijeme v atmosféře zloby, strachu, nenávisti a boje. Proto se v tolika uměleckých dílech vyskytují postavy ztvárňující různé charakterové rysy a ve školách provádí studenti rozbory děl, jejichž součástí je zkoumání charakterových vlastností hlavních hrdinů. Poučujeme se z toho ?

Všeobecně přijaté hodnoty v dané společnosti jasně určují, jak se společnost bude vyvíjet, kam směřuje.

Je-li například lhaní, podvádění a jakákoli jiná forma nečestnosti převažující hodnota společnosti, její směr bude výrazně jiný, než u společnosti, kde bude převažovat čestnost. Nelze, aby při použití dvou odlišných cest byl výsledek stejný ! Kdo trochu cestujete po světě, doufám, že mi dáte za pravdu, že základní hodnoty a rysy jsou v různých národech zřetelně vidět a mohou se výrazně lišit - a to v obou směrech - někde více k pozitivním, někde více k negativním hodnotám.

Jaké důsledky má, pokud v naší mysli necháme pracovat hněv ? Podobně, jaké důsledky má, pokud ve svém mysli necháme pracovat zlobu, zášť, závist, nenávist, touhu po pomstě, pocit křivdy a další negativní postoje ?

Velmi obdivuji autory televizního seriálu „O ztracené lásce“ (natočený Českou televizí v roce 2002). Především v prvních dílech je ukázána naprosto ojedinělá plejáda charakterů a rysů a toho, co způsobují. Je tam mnohé ukázáno ve své nahotě a krutosti tak, jak to v reálném životě funguje. Pro někoho natolik děsivé, až se mu to nelíbí, ale přesto velmi výstižné a popisující realitu života. Toto dílo působí jako slabikář charakterů. Díky výborným hereckým výkonům, díky hudbě, kameře a samozřejmě díky úžasnému scénáři, jsme doslova vtaženi do scén, které často až drásají srdce, jak jsou upřímné a ze života.


AKTUÁLNĚ

ÚVOD

ČÁST 1. Charakter člověka – DEFINICE
Integrita charakteru
Vliv charakteru na jednotlivce
Vliv charakteru na rodiny
Vliv charakteru na společnost
Vliv charakteru na politiku
Hodnoty
Příběh o rybách a o toleranci hodnot
Můžeme měnit naše charakterové rysy ?
Kterým směrem ?
Změna charakteru
Cyklus vývoje charakteru

ČÁST 2. Charakter člověka – PRINCIPY
Respektování pravdy a Iluze
Čestnost v záměru, čestnost v úmyslu
Hledání radosti
Dva světy, sebestřednost a radost
Život mezi dvěma světy
Zákon entropie
Svobodná vůle
Svědomí
Sebevědomí
Syndrom uvařené žáby
Zodpovědnost nebo lhostejnost ?
Po šroubovici nahoru nebo dolů ?
Nevíme, co ještě nevíme, aneb růst poznávání
Poznávání díky pokoře a touze
Omezené obzory a let balónem
Naše skutečné motivace v jednání
Jedinečnost a nepoznatelnost
Dvojníci a Náhražky
Duchovní principy – používání nebo zneužívání ?
Naše touhy
Jak trvale změnit naše niterné touhy ?
Mysl
Odpuštění
Láska
Osobní spravedlnost
Posvátnost
Překážky a zkoušky v našem životě
Termíny na povrchu a pod povrchem
Rodina
Kultivace charakteru, Vzory a Etalony
Z pohledu evangelia Ježíše Krista

ČÁST 3. Naše současnost a minulost
Rakovina společnosti

ČÁST 4. Co tedy můžeme dělat ?

ČÁST 5. Charakterové vlastnosti
Čestnost, poctivost, důvěra
Úcta, uctivost, ohleduplnost
Vděčnost
Závist
Pokora a pýcha
Laskavost, dobrota
Odvaha
Soucit
Vytrvalost, píle
Skromnost
Mírnost
Sebeovládání
Obětavost

Rok 2021 - rok změny

Vážení přátelé,

přál bych si, kdyby rok 2021 byl začátkem změn, změn, které povedou k postupnému uzdravování naší společnosti.

Věřím tomu, že jedním ze základních léčebných prostředků je návrat k následování hlasu našeho svědomí. Svědomí nás nejen varuje před špatnými věcmi, ale také nás nabádá k dobrým věcem.

Pokud si chcete o svědomí přečíst pár úvah, můžete zde:

kapitola o Svědomí na těchto stránkách

a zde:

článek o Svědomí na Blogu

Uvědomuji si, že pro některé z nás je snadnější se dívat na schémata a heslovité popisy než popisné texty. Z toho důvodu jsem se rozhodl některé klíčové úvahy z textů převést do „infografiky“, tedy do jednostránkových schémat (v podobě .pdf souborů), které si můžete prohlédnout a případně i stáhnout na odkazech níže.

Stejně, jako to píši i jinde: zde zveřejněné materiály neberu jako dogma, spíše jako podklady k zamyšlení, ke společenské diskuzi a budu rád, když budete přispívat a upřesňovat to, co je zde uvedeno. Pokud vám materiály budou dávat smysl, budu rád, když je budete šířit mezi svými přáteli, aby se více lidí začalo vědomě zamýšlet nad svým vlastním životem a jaký vliv mají na své okolí a potažmo na celou společnost díky tomu, že se nějak rozhodují.

Vliv jednotlivce na celou společnost.  Infografika popisuje, jak jednotlivec ovlivňuje celou společnost podle toho, jaké životní hodnoty si zvolí. Díky tomu vznikají dlouhodobé cykly ve společnosti, vazby a setrvačnost společnosti (otevře se v novém okně):

Vliv jednotlivce na celou společnost.pdf

Význam pravdy - důsledky toho, když si zvolíme nebo nezvolíme pravdu jako svoji životní hodnotu (otevře se v novém okně):

Význam pravdy.pdf

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje k životním hodnotám (otevře se v novém okně):

Důsledky našeho aktivního nebo pasivního postoje.pdf

Důsledky osobního rozhodování - máme příležitost převzít zodpovědnost za naše rozhodování (otevře se v novém okně):

Důsledky osobního rozhodování.pdf